ผู้เขียน “AVATAR Market-ing Research Methodology” “ระเบียบวิธีอวตารวิจัยการตลาด” *เล่มแรกของโลก*

“AVATAR Market-ing Research Methodology” “ระเบียบวิธีอวตารวิจัยการตลาด” *เล่มแรกของโลก* กับ อาจารย์ ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล

    ข่าวและประกาศของเว็บ

    เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนฯ ภาคเรียนที่ 3/64

    เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-17.00 น.