ข่าวและประกาศของเว็บ

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนฯ ภาคเรียนที่ 3/64

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนฯ ภาคเรียนที่ 3/64

Number of replies: 0

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการบริษัทมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-17.00 น.